проф. Иван Иванов

Други публикации в списания с международна редколегия и на чужд език БЕЗ impact-factor